Aktualności | 2012-02-29
O normach w skali europejskiej

O normach w skali europejskiej

KAN nie jest jednostką normalizacyjną. Jest komisją, której celem jest prowadzenie stałej obserwacji prac normalizacyjnych oraz zapewnienie, że twórcy norm poświęcą dostateczną uwagę potrzebom ochrony pracy. Członkami KAN są partnerzy społeczni, państwo, ubezpieczyciele od następstw nieszczęśliwych wypadków (zrzeszenia zawodowe – Berufsgenossenschaften) oraz DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny). KAN dba o ważne sprawy dotyczące ochrony pracy wnosząc swe uwagi do bieżących i planowanych działań normalizacyjnych.

Zdaniem KAN, korzyści płynące z ujednolicenia aktów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników są bezdyskusyjne. Należy jednak zastanowić się, w jaki sposób zapewnić jakość przepisów w przyszłości? Jest to dość istotna kwestia, biorąc pod uwagę np. sytuację, w której standard bezpieczeństwa (norma) nie obejmuje wszystkich wytycznych i dyrektyw unijnych, ponieważ nie uwzględniono w nim zmian i aktualizacji. KAN uważa, że zdolność do adaptacji przepisów do istniejących warunków od zawsze była argumentem za rozdzieleniem ustawodawstwa i normalizacji. Dyskusja na temat zmian w europejskim systemie normalizacyjnym skłoniła KAN do przygotowania propozycji usprawnień dotyczących m.in.: niekompletności standardów, nieaktualnych, przestarzałych przepisów, korekty wymagań bezpieczeństwa opisanych w normach, trudności w zastosowaniu się do wymagań norm. Więcej na ten temat można znaleźć na przywołanej wyżej stronie internetowej KAN.