Aktualności | 2012-02-29
Wpływ gazu łupkowego na środowisko - pierwszy polski raport

Wpływ gazu łupkowego na środowisko - pierwszy polski raport

Prace nad raportem zakończyły się w listopadzie 2011 r., mimo to resort środowiska do tej pory go nie ujawnił.

Specjaliści z Instytutu Geofizyki PAN, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Instytutu Nafty i Gazu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Gdańska pod kierownictwem PIG zbadali wpływ na środowisko procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w 2011 r. na jednym z otworów wiertniczych w miejscowości Łebień na Pomorzu.

Ministerstwo środowiska poinformowało, że w trakcie badania analizowane były potencjalne zagrożenie dla stanu atmosfery - zarówno pod względem możliwych emisji gazów i pyłów, jak również podwyższonych poziomów hałasu, powierzchni terenu, w tym możliwości powstania drgań i wstrząsów sejsmicznych oraz zanieczyszczenia substancjami z powierzchni terenu i z głębi otworu, a także stanu wód powierzchniowych i podziemnych pod kątem potencjalnego zanieczyszczenia. Resort zapewnia, że teza o minimalnym i niegroźnym wpływie prac poszukiwawczych złóż niekonwencjonalnych na wskazane elementy środowiska została potwierdzona przez przeprowadzone badania. Większe natężenie hałasu może być jedynym niekorzystnym skutkiem wierceń.

Natomiast w raporcie przygotowanym przez amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Cornell w stanie Nowy Jork stwierdzono, że wydobycie gazu łupkowego zwiększa ilość szkodliwych gazów przedostających się do atmosfery i wpływających na globalne ocieplenie. Produkcja tego gazu za pomocą tzw. szczelinowania hydraulicznego powoduje emisję o 40 – 60 proc. większą niż gaz konwencjonalny. Kolejny problem, na który wskazują unijni eksperci to prawidłowe zabezpieczenie odwiertów. Podczas detonacji ładunków, które mają za zadanie tworzyć szczeliny w skałach, może pękać zacementowany otwór szybu. W takim przypadku istnieje zagrożenie przeniknięcia substancji chemicznych z odwiertu np. do wód gruntowych.

28 lutego w Parlamencie Europejskim odbędzie się seminarium dotyczące ewentualnych konsekwencji wierceń dla środowiska naturalnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna