Aktualności | 2012-02-27
Nabór wniosków do działania 4.1 POIŚ " Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowanych eko-znaków"

Nabór wniosków do działania 4.1 POIŚ " Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowanych eko-znaków"

Poziom dofinansowania projektów wynosi: 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 400 000 zł.

Dofinansowanie będzie przyznane tylko na projekty już zakończone (potwierdzone uzyskanym certyfikatem). Do wsparcia w ramach działania 4.1. nie kwalifikują się projekty polegające na recertyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, rozumianej jako przedłużenie ważności posiadanego już certyfikatu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową.

Rozpoczęcie najbliższego konkursu nr 6. zaplanowano na 9.03.2012 r. a nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w dniach 10 – 27.04.2012 r. Zakończenie oceny wniosków przewidziano 29.06.2012 r.

Źródło: PCBC