Aktualności | 2012-02-24
Konsultacje społeczne w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego na Dolnej Wiśle

Konsultacje społeczne w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego na Dolnej Wiśle

Projekt w swoich założeniach musi umożliwić wędrówkę ryb, zapobiec erozji wgłębnej w rzece oraz zapewnić kompensację wpływu inwestycji na środowisko. Wśród warunków wyboru odpowiedniej lokalizacji do budowy wymieniono konieczność stałego i pełnego zabezpieczenia już istniejącego we Włocławku stopnia oraz minimalizacji zagrożenia powodziami lodowymi i śryżowymi. Inwestycja nie może mieć ponadto wpływu na uzdrowisko w Ciechocinku.

Źródło: www.cire.pl