Aktualności | 2012-02-24
Izby Rolnicze zaskoczone działaniami ministra rolnictwa

Izby Rolnicze zaskoczone działaniami ministra rolnictwa

Płatności zostaną pomniejszone rolnikom otrzymującym ponad 5000 € dopłat. Dotknie to gospodarstwa o powierzchni większej niż ok. 22 ha, tj. 117 000 gospodarstw obejmujących ok. 7 mln ha gruntów rolnych. To gospodarstwa produkcyjne, inwestujące w swój warsztat pracy, wytwarzające ok. 80% produkcji towarowej. Źródłem tych cięć są wyliczenia Komisji Europejskiej, z których wynika, że w poprzednich latach Polska wypłaciła zbyt duże kwoty płatności uzupełniających. Stanowisko w tej sprawie KE przekazała Polsce w październiku 2011 r. Zdaniem KRIR o tej sprawie nie zostały poinformowane polskie organizacje rolnicze.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkał się w dniu 15 lutego br. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, który potwierdził informacje uzyskane z MRiRW. Zarząd KRIR poinformował Ministra o zaniepokojeniu rolników w kraju tą sytuacją i brakiem jakiejkolwiek jasnej informacji na temat dostosowania płatności bezpośrednich.

W dniu 16 lutego br. przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego rozpatrywano punkt dodatkowy obrad – modulację i dostosowanie płatności bezpośrednich w 2012 r. Zarząd KRIR wyraził oburzenie faktem, iż Polska na poziomie Komisji Europejskiej nie potrafiła wynegocjować korzystnych rozwiązań dla polskich rolników, tym bardziej, że dopłaty bezpośrednie w Polsce są niższe niż w krajach UE-15.

(Źródło: TVR)