Aktualności | 2012-02-24
Kontrole jakości paliw w 2011 r.

Kontrole jakości paliw w 2011 r.

W 2011 r. łącznie do badań pobrano 1019 próbek paliw ciekłych, w tym 458 próbek benzyn i 561 próbek oleju napędowego. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej stwierdzili, że 56 próbek paliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441), co stanowi 5,5 proc. zbadanych w tym zakresie.

U zbadanych próbkach oleju napędowego zakwestionowano: zawartość siarki (w 9 próbkach), temperatura zapłonu (16 próbek), skład frakcyjny (18 próbek). W próbkach z benzyną kwestionowano: różne punkty destylacji (4 próbki), badawcza liczba oktanowa (5 próbek), prężność par (7 próbek), motorowa liczba oktanowa (2 próbek), zawartość węglowodorów typu aromatycznego (3 próbek).

W 2011 r. łącznie do badań pobrano również 469 próbek gazu skroplonego (LPG). Na podstawie wyników badań laboratoryjnych inspektorzy stwierdzili, że 11 próbek paliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych (2,35 proc. zbadanych). Aż w ośmiu przypadkach przekroczenie normy dotyczyło badania działania korodującego na miedź, dwukrotnie zawartości siarki i w jednym przypadku liczby motorowej oraz temperatura, w której względna prężność par jest mniejsza niż 150 kPa.

W roku 2011 na terenie całego kraju kontrolowano również jakość biopaliw ciekłych (103 próbki). W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że 6 próbek biopaliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 roku, co stanowi 5,83 proc. zbadanych.

Źródło: UOKiK