Aktualności | 2012-02-22
Program "Bezpieczne Praktyki i Środowisko"

Program "Bezpieczne Praktyki i Środowisko"

21 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie ogólnopolskich Sygnatariuszy Listu Intencyjnego, Partnerów Programu i Partnerów Honorowych Programu „Bezpieczne  Praktyki  i  Środowisko”

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Głównego Inspektora Pracy, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Forum Uczelni Technicznych oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.
Gospodarzem spotkania byli członkowie Zarządu FSNT-NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny, wiceprezesami Januszem Dyduchem i Tadeuszem Pawłowskim oraz przedstawiciele Głównej Komisji Młodzieży FSNT-NOT z jej przewodniczącym Arturem Badydą oraz przewodniczącym Zespołu ds. programu Bezpieczne Praktyki Romanem Długim  

Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół. Szereg działań podejmuje w tym zakresie środowisko inżynierski, mając na względzie zagrożenia oraz świadomość swojej misji dla rozwoju gospodarki. Jednym z nich jest właściwe przygotowanie młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika i inżyniera.
 
Członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT uczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych poprzez przekazywanie swojej wiedzy i swoich doświadczeń młodszym pokoleniom, pomoc w organizowaniu praktyk studenckich w zakładach produkcyjnych, pozyskiwania fundatorów stypendiów oraz pomoc
w doborze tematów prac przejściowych i dyplomowych mających predyspozycje do ich praktycznego zastosowania.

Stała współpraca Zespołu FSNT-NOT ds. Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko z władzami oraz studentami szkół wyższych technicznych i rolniczych nakierowana jest na rzeczowe i bezpieczne przygotowanie uczniów i studentów do praktyk zawodowych i dyplomowych.

Wzorem poprzednich lat, ósma edycja szkoleń poświęcona będzie tematyce:
- Prawa Pracy,
- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- ochronie przeciwpożarowej,
- organizacji bezpiecznej pracy,
- pomocy przedmedycznej,
- zagadnieniom urządzeń poddozorowych.
 
Wykłady prowadzić będą wybitni specjaliści i praktycy z:
- Państwowej Inspekcji Pracy,
- regionalnych Urzędów Pracy,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Państwowej Straży Pożarnej,
- Urzędu Dozoru Technicznego,
- Urzędu Górniczego,
- Urzędu Regulacji Energetyki,
- Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim.
Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko objęty jest patronatem wielu krajowych, regionalnych i lokalnych instytucji oraz uczelni wyższych.

Realizując idee Listu Intencyjnego z października 2006 r. w sprawie „Współdziałania na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych” w 2012 r. realizowane będą szkolenia i warsztaty w trzynastu miastach kraju: w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Łodzi oraz Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile. Programem przygotowującym do bezpiecznego wykonywania praktyk i staży, zainteresowanych zostanie blisko 4000 uczniów i studentów.


Opracował:
Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR
FSNT-NOT