Aktualności | 2012-02-22
Stanowisko PIGEO do projektu ustawy OZE

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy OZE

Kompleks projektów ustaw, mających porządkować i stabilizować zasady funkcjonowania, w tym wsparcia publicznego dla energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa Prawo energetyczne i ustawa Prawa gazowe) nie spełnia w opinii Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) w/w celów, a także nie gwarantuje wypełnienia ciążącego na Polsce obowiązku pełnej transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dyrektywa 2009/28/WE).

PIGEO uważa, że przy takim funkcjonowanie sektora OZE, a w szczególności zasad udzielania wsparcia publicznego, powstaną poważne problemy w funkcjonowaniu źródeł już istniejących. Zahamuje to równiez rozwój branży na długie lata, co skutkować będzie nieosiągnięciem celów i wskaźników założonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. i w Krajowym Planie Działań na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Większość ekspertów PIGEO uważa, że projektu ustawy o odnawialnych źródłach nie da się w prosty sposób poprawić, bez zasadniczej zmiany jego założeń. W tej sytuacji należy rozważyć konieczność opracowania projektu ustawy na nowo.

Źródło: pigeo.org.pl