Aktualności | 2012-02-21
Mniejsze zanieczyszczenie powietrza dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko

Mniejsze zanieczyszczenie powietrza dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko

To już szósta decyzja wydana dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja o wartości niemal 224 mln zł otrzyma prawie 20 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja przedsięwzięcia, wraz z instalacjami pomocniczymi i nowym kominem, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza takich jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły o około 8 600 ton rocznie. Oznacza to zredukowanie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ponad 80%.

Głównymi celami realizacji projektu są:

* poprawa stanu ochrony środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza na terenach sąsiadujących z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.;
* wspomaganie realizacji zobowiązań negocjacyjnych Polski w zakresie wdrażania określonych dyrektyw Unii Europejskiej z dziedziny ochrony środowiska;
* redukcja dwutlenku siarki w gazach spalinowych kierowanych do atmosfery; dostosowanie do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Źródło: pois.gov.pl