Aktualności | 2012-02-17
Precedensowy wyrok w sprawie azbestu

Precedensowy wyrok w sprawie azbestu

W latach 2003 – 2008 w ramach funkcjonowania rządowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest udało się poddać utylizacji ok. 1 mln ton. W nowym Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032 koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest szacuje się na kwotę 40 mld zł. Jedynym pełnym źródłem informacji o chorobach wywołanych azbestem w Polsce są dane o chorobach zawodowych zawarte w Centralnym Rejestrze Chorób Zawodowych. W latach 2000 – 2009 stwierdzono jedynie 2088 przypadków chorób azbestozależnych. Prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy badania wśród byłych pracowników zlikwidowanych zakładów przetwórstwa azbestu, realizowane w ramach programu Amiantus, wskazują na tendencję wzrostową. Procesy chorobowe przebiegają bardzo wolno, ich skutki pojawiają się po 10 - 20 latach.