Aktualności | 2012-02-16
Podziękowania

Podziękowania

Realizacja celów, które postawiłam przed sobą i zespołem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zarówno w sferze zmian systemowych jak i w zakresie projektów technicznych wymaga profesjonalizmu, zaangażowania i entuzjazmu kompetentnej kadry. Za największy swój sukces postrzegam pozyskanie dla propagowanych idei właściwych ludzi, tych, którzy pracują obecnie w Urzędzie i tych, którzy podjęli i kontynuują współpracę z Zespołem GUGiK na różnych polach i w różnym zakresie, ze środowiska naukowego, organizacji społeczno-zawodowych, instytucji państwowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się swoją pracą, życzliwością i wsparciem do osiągnięcia tak wysokiej pozycji branży i zaawansowanego stanu realizacji zadań legislacyjnych i projektowych, a tym samym do znacznego postępu na drodze do informatyzacji administracji, serdecznie dziękuję. Dziękuję również za słowa konstruktywnej i życzliwej krytyki, która wpływa na podniesienie jakości naszej pracy.

Słowa podziękowania kieruję do członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej za cenne rady i wskazówki.

Dziękuję pracownikom administracji geodezyjnej w całej Polsce za chętne dzielenie się swoimi doświadczeniami i partnerski udział w działaniach GUGiK, za propagowanie nowoczesnej myśli wśród swoich pracodawców i pracowników, wykonawstwu geodezyjnemu za wsparcie zadań Urzędu swoim potencjałem produkcyjnym i fachowe partnerstwo w realizacji trudnych technologicznie zadań.

Wszystkim Państwu życzę wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

Z poważaniem
Jolanta Orlińska