Aktualności | 2012-02-10
Posiedzenie Rady Infrastruktury Przestrzennej

Posiedzenie Rady Infrastruktury Przestrzennej

Pełne treści uchwał, wraz z załącznikami zawierającymi tryb i harmonogram oraz standard treści budowy IIP, dostępne są na stronie:
http://www.radaiip.gov.pl/rada/uchwaly-i-decyzje