Aktualności | 2012-02-07
Muzeum Papiernictwa "Pomnikiem Historii"

Muzeum Papiernictwa "Pomnikiem Historii"

W uroczystości wzięli również udział: A. Rymarczyk – Burmistrz Dusznik, B. Schweizer-Makowska – poprzednia dyrektor Muzeum Papiernictwa, B. Obelinda-Nowak – szefowa wałbrzyskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków, J. Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim). Branżę papierniczą reprezentowali: M. Jarczyński – przewodniczący Rady Muzeum Papiernictwa, prezes Arctic Paper S.A. i SPP, M. Krzykowski – prezes International Paper-Kwidzyn, Z. Fornalski – dyrektor generalny SPP i P. Wandelt – redaktor naczelny „Przeglądu Papierniczego”.

Poza młynem papierniczym w Dusznikach Zdroju, rozporządzenia takie otrzymały: „Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli”, „Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej”; „Warszawskie Filtry”; „Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna”.

To zaszczytne miano przysługuje najcenniejszym dla kultury narodowej zabytkom, a nadawane jest po długotrwałej i wnikliwej procedurze, której celem jest określenie właściwego znaczenia obiektu. O wartości dusznickiej papierni przesądziła jej unikatowość w skali świata. Eksperci z Narodowego Instytutu Dziedzictwa z uznaniem ocenili stan zachowania papierni, będący efektem dbałości kierownictwa muzeum i troski Urzędu Marszałkowskiego. Ich uwagę wzbudziła aktywna działalność instytucji.