Aktualności | 2012-02-06
Do 2020 roku lasy powinny pokrywać 30% powierzchni Polski

Do 2020 roku lasy powinny pokrywać 30% powierzchni Polski

W 2010 r. lesistość wynosiła 29,2 proc. i choć brakuje nie wiele do osiągnięcia 30 proc., oznacza to kilkaset tysięcy hektarów.

W 2010 r. lesistość wzrosła bardziej niż w roku 2009, jednak stało się to głównie dzięki urealnieniu ewidencji gruntów, a nie dzięki zalesieniom. Te odbyły się na zaledwie 5 tys. ha, w dodatku w większości na gruntach nie będących własnością skarbu państwa. Przyczyną tego stanu jest konkurencyjność dwóch programów, w efekcie których rolnikom nie opłaca się zalesiać swoich gruntów, a Agencja Nieruchomości Rolnych nie przekazuje gruntów pod zalesienia Lasom Państwowym. Do tego dochodzą ograniczenia związane z programem Natura 2000. Z analiz Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że do 2020 r. uda się zalesić kilkadziesiąt tysięcy ha gruntów, co zwiększy lesistość Polski do 29,7 proc. Wiceminister podkreślił, że w Polsce jest jeszcze około 300 tys. ha gruntów, które są lasami, lecz nie są jako lasy zewidencjonowane. Rok 2010 r. był kolejnym, w który zwiększyła się zasobność lasów oraz średni ich wiek, wynoszący już ponad 60 lat. Aż o jedną czwartą zmniejszył się w 2010 r. obszar lasów liściastych, w których zaobserwowano zamieranie drzewostanów, nieznacznie zwiększył się natomiast obszar zamierających lasów iglastych. Obecnie w lasach wybucha coraz mniej pożarów, a ich powierzchnia jest coraz mniejsza.

Źródło: mos.gov.pl / lasy.gov.pl