Aktualności | 2012-02-03
GUGiK w procesie budowy systemu katastralnego Jordanii

GUGiK w  procesie budowy systemu katastralnego Jordanii

W dniu 31 stycznia br., w stolicy Jordanii, Ammanie odbyło się  oficjalne spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu bliźniaczego „Enhancment of the Cadastral System in Jordan for the Department of Lands and Survey” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt realizowany jest przez szwedzko-polskie konsorcjum reprezentowane przez Agencję Geodezji, Katastru i Ksiąg Wieczystych (Lantmäteriet) ze Szwecji oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii a jego beneficjentem po stronie Jordańskiej jest Urząd Nieruchomości i Geodezji - DLS. 

W spotkaniu w stolicy Jordanii wzięli udział wysocy przedstawiciele wszystkich stron, między innymi:

Joanna Wronecka - Ambasador Delegatury Unii Europejskiej w Jordanii

Charlotta Sparre -  Ambasador Szwecji w Jordanii

Krzysztof Bojko - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Jordanii

Izz-Addin Kanakri - Sekretarz Generalny w Ministerstwie Finansów 

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju

Nedal Al-Saqarat - Dyrektor Generalny Urzędu Nieruchomości i Geodezji

Marwan Al-Refai - Kierownik Programu  „Administration Office” w Ministerstwie Planowania i Współpracy Zagranicznej

Lucia Santuccione - EC - Kierownik Projektu DEVCO Komisji Europejskiej

Christophe Ingels - EC - Kierownik Sektora Bliźniaczego - TAIEX – SIGMA, Dyrektoriatu Europejskiej Pomocy Sąsiedzkiej

Saqer Al-Maaytah - Zastępca Dyrektora Generalnego, Kierownik projektu z ramienia Urzędu Nieruchomości i Geodezji

Tommy Österberg - Kierownik projektu z ramienia Agencji Geodezji, Katastru i Ksiąg Wieczystych Szwecji 

Zgodnie z założeniami współpracy bliźniaczej, Szwecja i Polska wspierają Jordanię w procesie budowy nowoczesnego i zinformatyzowanego systemu katastralnego a zakładanym celem jest budowa systemu zarządzania bazami danych o nieruchomościach opartego na Systemie Informacji Geograficznej GIS, który zapewni pełne, dokładne i aktualne informacje przechowywane i dystrybuowane za pomocą narzędzi informatycznych o odpowiednio wysokim poziomie bezpieczeństwa.  
 
Obecnie w DLS prowadzone są dwa oddzielne rejestry: baza danych zawierająca informacje opisowe dotyczące praw własności i wyceny wartości nieruchomości oraz baza danych prezentująca graficzne odzwierciedlenie nieruchomości (kataster). 
 
Projekt realizowany będzie przez 21 miesięcy a intensywne prace rozpoczęto już 13 września 2011 roku.

 
Planowanym efektem końcowym prac będą:

- modernizacja i zintegrowanie systemu katastralnego oraz rejestru własności gruntów,

- rozbudowa systemu informatycznego obsługującego kataster oraz zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzania i przepływu informacji pomiędzy biurami regionalnymi DLS a centralą,

- modernizacja i stworzenie systemu wyceny nieruchomości.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wzmocnienie technicznych i administracyjnych możliwości Jordańskiego Urzędu ds. Nieruchomości i Geodezji. 

Po zakończeniu spotkania odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu sterującego projektu, na którym przedstawiono podsumowanie już zrealizowanych zadań. Strona jordańska z zadowoleniem oceniła rezultaty pracy polskich i szwedzkich ekspertów oraz poinformowała że projekt już na tym etapie wyprzedza wstępnie przyjęty harmonogram. 

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2012/inauguracja-projektu-blizniaczego-w-jordanii