Aktualności | 2012-02-02
Efekty prac na rzecz przyspieszenia prywatyzacji państwowej ziemi

Efekty prac na rzecz przyspieszenia prywatyzacji państwowej ziemi

W 2011 roku Agencja przeprowadziła ponad 93,5 tys. przetargów, w tym ponad 92,5 tys. na sprzedaż. Dla porównania warto odnotować, że w 2008 roku liczba przetargów była prawie o połowę mniejsza – wyniosła niecałe 52 tys. Agencja zwiększyła także ofertę w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawców i byłych właścicieli nieruchomości. Procedury sprzedaży objęły w minionym roku ponad 300 tys. ha państwowych gruntów.

Dzięki korzystnym cenom zbytu większości produktów rolnych w okresie ostatnich dwóch lat, w rolnictwie znalazły się środki na zakup ziemi. Popyt wspierany był także przez preferencyjne kredyty na zakup ziemi z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, a także przez wykorzystywanie przez ANR możliwości sprzedaży gruntów na raty.

Spore zainteresowanie zakupem ziemi od Agencji skutkowało wzrostem cen. W roku 2010 średnia cena 1 ha wynosiła ok. 15,3 tys. zł. Agencja szacuje, że w 2011 roku średnia cena wzrośnie o kilkanaście procent i przekroczy 17 tys. zł za 1 ha.

Dobre rezultaty sprzedaży przełożyły się także na najlepszy w historii wynik finansowy Agencji. W efekcie ANR odprowadziła do kasy państwa za 2011 rok ponad 2 mld zł. Rok 2011 był dla Agencji ważny również ze względu na datę 3 grudnia. W tym dniu weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przewidująca m.in. wyłączenie z większych obszarowo dzierżaw 30% użytków rolnych i ich przeznaczenie do sprzedaży głównie na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. W pierwszym półroczu 2012 roku Agencja wysyłać będzie dzierżawcom propozycje wyłączeń. Następnie wyłączone grunty będą przygotowywane do sprzedaży (podziały geodezyjne i wycena). Pierwsze grunty z wyłączeń pojawią się w sprzedaży na rynku w 2013 roku.

Agencja będzie dążyć do tego, by czynności związane z realizacją nowych przepisów nie wyhamowały osiągniętego tempa prywatyzacji. Dlatego w 2012 roku przygotowana zostanie oferta ziemi do sprzedaży podobna do tej z roku 2011. Należy więc przypuszczać, że jeśli nie zmieni się koniunktura w rolnictwie, kolejne ponad 100 tys. ha państwowych gruntów zasili prywatne gospodarstwa rolne.

Według stanu na koniec 2011 roku w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostało ok. 1,96 mln ha, z tego prawie 1,47 mln ha (75% powierzchni Zasobu) znajduje się w dzierżawie. Największe powierzchnie w dzierżawie są zlokalizowane na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Do rozdysponowania pozostaje nieco ponad 310 tys. ha, w postaci ok. 500 tys. działek. Największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Gdańsku. Cały proces sprzedaży i dzierżawy gruntów realizowany jest przez 16 oddziałów terenowych i filii Agencji.

Źródło: http://www.anr.gov.pl