Aktualności | 2012-02-01
Atmosfera wybuchowa - szkolenie

Atmosfera wybuchowa - szkolenie

Podczas spotkania oddziału OSPSBHP prezes Elżbieta Bożejewicz przedstawiła też sprawozdanie finansowe za rok 2011, wyjaśniając przy tym szczegółowo źródła przychodów i zasadność wydatków. Każdy z członków miał możliwość wglądu do dokumentów księgowych oraz kartotek składek poszczególnych członków. Z uwagi na usprawiedliwione nieobecności członków komisji rewizyjnej, Grzegorz Kulkowski pełniący funkcję wiceprezesa zarządu odczytał protokół z kontroli. Komisja rewizyjna nie wnosiła uwag co do sposobu prowadzenia i rozliczania finansów.