Aktualności | 2012-01-31
I Europejskie Forum Normalizacyjne - "Korzyści wynikające z normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa".

I Europejskie Forum Normalizacyjne - "Korzyści wynikające z normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa".

Forum odbędzie się w najbliższą środę, 1 lutego br., w sali "B" Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5.Rozpoczęcie Forum o godz. 10:00

W programie m.in:

10.25 „Rola normalizacji w zarządzaniu bezpieczeństwem - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” - JERZY KRAWIEC, Wiceprezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

10.50 „Znaczenie normalizacji w zwiększaniu bezpieczeństwa - ciągłym procesem doskonalenia” - RYSZARD GRABIEC, szef Segmentu Bezpieczeństwa w PKN

11.15 „Poszukiwania optymalnych systemów zabezpieczeń obiektów, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo” - ANDRZEJ RYCZER, przewodniczący KT 52 „Systemy
Alarmowe” PKN, Wiceprzewodniczący „POLALARM”

11.40 „Normalizacja w kształtowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego” - MAREK BLIM, Rzeczoznawca „POLALARM”, audytor wiodący zarządzania bezpieczeństwem „POLALARM”

12.35 „Bezpieczeństwo budowlane w normalizacji, jako czynnik nowoczesności budownictwa” - ANNA SAS-MICUŃ, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

13.00 „Bezpieczeństwo budowli drogowych i mostowych w normalizacji, jako nadrzędny czynnik w rozwoju krajowej infrastruktury drogowej - rola PN/EN oraz krajowych specyfikacji technicznych” - KONRAD JABŁOŃSKI, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

13.25 „Krajowe bezpieczeństwo informacji niejawnych w pakiecie norm i przepisów prawnych” - ŁUKASZ KISTER, Niezależny Ekspert Bezpieczeństwa Informacji, Biegły Sądowy

13.50 „Audyt wewnętrzny obiektów, firm i systemów teleinformatycznych - jako podstawa podnoszenia poziomu bezpieczeństwa” - ANDRZEJ WÓJCIK, Przewodniczący KT 306 „Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności” PKN

14.15 Rola normalizacji w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa maszyn - JÓZEF GIERASIMIUK, Przewodniczący KT 158 „Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych oraz ergonomia - zagadnienia ogólne” PKN, Sekretarz Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Ergonomii i Ochrony Pracy oraz ANTONI SAULEWICZ, Sekretarz KT 158 PKN


Zapraszamy,

Janusz M. Kowalski
FSNT-NOT
tel. 602 798 813