Aktualności | 2012-01-30
WYBIERAMY MAZOWIECKIE SMAKOŁYKI

WYBIERAMY MAZOWIECKIE SMAKOŁYKI

Blisko 50 mazowieckich smakołyków zostało dotychczas nagrodzonych Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Logo konkursu na opakowaniu produktu to znak dla konsumenta, że sięga po smaczny, zdrowy, tradycyjny i wysokiej jakości wyrób. Ruszyła już piąta edycja konkursu. Do 29 lutego 2012 r. mazowieccy producenci mogą zgłaszać najsmaczniejsze i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze, wędliny, sery, owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, a także miody oraz napoje. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa. 

W konkursie przewidziano dwie kategorie: mazowiecki produkt konwencjonalny oraz mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny. W obu kategoriach oceniane będą: wyroby piekarnicze i cukiernicze, wędliny oraz przetwory mięsne, sery i inne przetwory mleczne, owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, miody oraz napoje. 

W kategorii mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny mogą wziąć udział produkty, które powstały bez udziału środków chemicznych, zostały wytworzone dzięki naturalnym procesom technologicznym, według tradycyjnej receptury. Surowce tych produktów mogą też pochodzić z upraw ekologicznych lub rolnictwa zintegrowanego.  

Szeroka formuła pozwala na udział w konkursie nie tylko firmom komercyjnym, ale także organizacjom zajmującym się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takim jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne czy osoby fizyczne. Warunkiem jest jednak udokumentowanie działalności posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prezentację produktu na różnego rodzaju targach, wystawach, lokalnych imprezach itp. Produkty biorące udział w konkursie powinny być wytwarzane w ilościach handlowych, najlepiej z surowców produkowanych na Mazowszu. Ważne też, aby zgłoszony produkt był powtarzalny, co umożliwi jego promocję po konkursie. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 lutego 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2012 roku, a uroczyste wręczenie nagród – w II kwartale 2012 roku. 

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu, można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w dziale Komunikaty. 

Zgłoszenia należy przesyłać  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.  

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, pod numerami telefonów: (22) 59 79 339 oraz (22) 59 79 660. 
 

Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: m.milewska@mazovia.pl