Aktualności | 2012-01-29
Rząd prowadzi prace zmierzające do znalezienia alternatywnych dla GMO rozwiązań

Rząd prowadzi prace zmierzające do znalezienia alternatywnych dla GMO rozwiązań

Andrzej Butra odpowiadał na interpelację posła Szymona Giżyńskiego, dotyczącą stanowiska rządu polskiego wobec upraw GMO. Jak zapewnił, Polska ma być krajem wolnym od GMO. Rząd prowadzi prace zmierzające do znalezienia alternatywnych dla GMO rozwiązań.

- Jednym z takich działań jest opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 149/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. program wieloletni „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” - napisał wiceminister Andrzej Butra.

- Program ustanowiono ze względu na konieczność zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej rodzimych źródeł białka roślinnego jako alternatywy dla genetycznie modyfikowanej soi pochodzącej z importu. Możliwości zwiększonego wykorzystania rodzimych surowców białkowych dla zastąpienia, a przynajmniej uzupełnienia, importowanej śruty sojowej badane są od wielu lat. Polska, dla zaspokojenia potrzeb paszowych, importuje rocznie ok. 2 mln t śruty sojowej pochodzącej z nasion uzyskanych z roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). Niechęć społeczeństwa do produktów GMO oraz potrzeba zabezpieczenia źródeł surowców dla produkcji pasz na wypadek nieprzewidzianych zapaści w globalnym handlu produktami rolno-spożywczymi wymagają znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników porównywalnych do soi pod względem jakościowym i ekonomicznym - dodał.

(Farmer.pl)