Aktualności | 2012-01-27
Prezes URE przewodniczącym grupy roboczej CEER ds. implementacji, benchmarkingu i monitoringu

Prezes URE przewodniczącym grupy roboczej CEER ds. implementacji, benchmarkingu i monitoringu

Źródło: www.cire.pl