Aktualności | 2012-01-27
Zapowiedź XVIII Konferencji Naukowej z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich

Zapowiedź  XVIII Konferencji Naukowej z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich

Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz ze współorganizatorami ma zaszczyt zaprosić do udziału w XVIII Konferencji Naukowej z cyklu  Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich pt. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej, która odbędzie się w Legnicy w dniach 12-14 września 2012 r. 

Ramowy program konferencji:

12 wrzesień  2012 (środa)

do 14.00 Rejestracja uczestników

14.00–15.00 Obiad

15.00–15.30 Uroczyste otwarcie konferencji

15.30–18.30 Sesja plenarna z udziałem zaproszonych gości

20.00 Uroczysta kolacja

13 wrzesień  2012 (czwartek)

9.00 Warsztaty terenowe (zwiedzanie obiektów scaleniowych, spotkanie z mieszkańcami wybranych wsi)

15.00–16.00 Poczęstunek w ramach spotkania z przedstawicielami mieszkańców wsi objętych pracami scaleniowym

17.00 Powrót do miejsca obrad

18.00–19.00 Zebranie TROW

19.00 Kolacja

14 wrzesień  2012 (piątek)

9.00–12.00 Sesja plenarna

13.30 Zakończenie konferencji

14.00–15.00 Obiad 

Harmonogram przygotowań:

do 15 maja 2012 r. – zgłoszenie udziału drogą elektroniczną na adres:

nowe.tendencje@up.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uczelni na dołączonym

formularzu, wraz z tytułem referatu/zgłoszonego artykuł;

do 15 marca 2012 r. – nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów/artykułów w

przypadku druku artykułu w czasopiśmie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w języku polskim (lista B - KBN - 6 pkt.), zgodnie z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie internetowej Redakcji (www.infraeco.pl), w wersji papierowej i elektronicznej;

do 15 kwietnia 2012 r. – nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów/artykułów

w przypadku druku artykułu w czasopiśmie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w języku angielskim, zgodnie z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie internetowej Redakcji (www.infraeco.pl), w wersji papierowej i elektronicznej;

do 15 maja 2012 r. – nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów/artykułów w

przypadku druku artykułu w ACTA Scientiarum Polonorum seria: Geodesia at Descriptio Terrarum (lista B - KBN - 6 pkt.), w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na Redakcji (www.acta.media.pl)

do 15 maja 2012 r. – wniesienie opłaty za konferencję w wysokości 550,00 zł, (opłata obejmuje: udział w konferencji, druk materiałów konferencyjnych w formie streszczeń, koszty pobytu bez kosztów noclegów, warsztaty terenowe). 

Druk artykułów:

Przewiduje się publikację  referatów/artykułów w następujących czasopismach:

- Acta Scientiarum Polonorum seria: Geodesia at Descriptio Terrarum; koszt publikacji

350,00 zł zwiększony odpowiednio w przypadku druku materiałów kolorowych oraz powiększony o podatek VAT 23% ;

- Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; koszt publikacji ok. 600,00 zł w przypadku artykułu w języku polskim, ok. 800,00 zł w przypadku artykułu w języku

angielskim. 

Osoba uprawniona do kontaktów:

dr inż. Maria Hełdak

e-mail: nowe.tendencje@up.wroc.pl

Tel. kom. 601-838-360 

Informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.org.up.wroc.pl/kgp