Aktualności | 2012-01-25
Ekotechnologie na starcie 3 edycji GreenEvo

Ekotechnologie na starcie 3 edycji GreenEvo

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. żeby wspierać polskie małe i średnie przedsiębiorstwa oferujące ekologiczne rozwiązania i ułatwiać im wejście na zagraniczne rynki, od 2009 r. działa przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

- Do grona liderów GreenEvo należy już trzydzieści starannie wyselekcjonowanych i sprawdzonych polskich zielonych technologii, m.in. z zakresu gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej czy geotermii. Doświadczenia laureatów dotychczasowych edycji pokazują, że intensywne wsparcie, jakie firmy otrzymują w programie, ułatwia konkurencyjne zarządzanie i zwiększa szanse na biznesowy sukces - podkreśla minister Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. – Ogłaszając trzecią edycję konkursu, wierzymy, że wyłoni ona kolejne innowacyjne rozwiązania prośrodowiskowe, które będą wizytówką Polski na światowym rynku zielonych technologii.

Nabór wniosków do trzeciej edycji GreenEvo trwa od 2 stycznia do 29 br. Nowością są obszary technologiczne, w których wybierane będą projekty, w tym rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym.

Poza tym o udział w projekcie GreenEvo mogą ubiegać się rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii (biopaliwa i biomasa, ogniwa paliwowe i fotowoltaiczne, mała energetyka wodna, energetyka wiatrowa, energetyka geotermalna), rozwiązania wspierające oszczędność energii i materiałów (kogeneracja, przechowywanie energii, rozwiązania sprzyjające oszczędności energii w budownictwie, oprogramowanie wspierające optymalizację zużycia energii, recykling materiałów znajdujących zastosowanie w przemyśle) oraz technologie sprzyjające ochronie klimatu (redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle, przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla). Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego poprzez formularz dostępny pod adresem www.greenevo.gov.pl.

W pierwszym etapie konkursu kapituła złożona z ekspertów ds. transferu technologii i rozwiązań środowiskowych wytypuje najlepsze projekty, uwzględniając ich ocenę naukowo-techniczną, nowoczesność, potencjał eksportowy oraz użyteczność.

Wybrane rozwiązania otrzymają unikalną ofertę doradczo-szkoleniową projektu GreenEvo, która umożliwi ich rozwój na rynkach międzynarodowych i da szansę podboju rynków zagranicznych . Laureaci GreenEvo będą mieli możliwość uczestnictwa w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, a także w seminariach i konferencjach dotyczących rynku zielonych technologii. Firmy otrzymają również indywidualne wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów projektu GreenEvo.

Projekt oferuje im także szeroką ofertę szkoleń prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce, a także prezentację technologii w katalogu „GreenEvo – Liderzy polskich zielonych technologii”.

W trakcie dwóch edycji funkcjonowania projektu GreenEvo udało się wyselekcjonować 30 sprawdzonych w Polsce zielonych technologii. Firmy biorące udział w projekcie Ministerstwa Środowiska promowały swoje rozwiązania niemal na całym świecie, m.in. w Chinach, Indiach, Tajlandii, Kazachstanie, Wietnamie, Armenii, Azerbejdżanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji, we Francji, Norwegii, Algierii, Mołdawii, Chorwacji, na Ukrainie i Białorusi. Wielu z nich już udało się nawiązać kontakty handlowe, które zakończyły się współpracą z zagranicznymi partnerami.

Przy realizacji projektu GreenEvo Ministerstwo Środowiska współpracuje z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt GreenEvo finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Więcej informacji:

www.greenevo.gov.pl

Magda Sikorska
Rzeczniczka prasowa, Ministerstwo Środowiska
magda.sikorska@mos.gov.pl
tel. 0 695 100 978