Aktualności | 2012-01-24
Prognoza cen skupu zbóż do czerwca 2012 r.

Prognoza cen skupu zbóż do czerwca 2012 r.

Przewiduje się, że w warunkach rosnącego globalnego popytu, pomimo osiągniętego kolejnego rekordu w światowych zbiorach zbóż w 2011 r., ale przy zmniejszonych zapasach, ceny zbóż w sezonie 2011/2012 będą utrzymywały się na wysokim poziomie, ale niższym niż przed rokiem.

Zmiany cen na rynkach zagranicznych będą oddziaływały na ceny zbóż w Polsce. Silną presję cenową na spadek cen na rynku krajowym będą wywierać przede wszystkim kraje sąsiadujące, oferujące tańsze zboże. Mniejsze zbiory w Niemczech zwiększają możliwości eksportu polskiego ziarna, co będzie ten spadek ograniczało.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż w pierwszej połowie 2012 r. mogą kształtować się następująco: w marcu pszenica ogółem może kosztować 760-800 zł/t, pszenica konsumpcyjna 810-850 zł/t, a żyto 760-800 zł za tonę. Natomiast w czerwcu pszenica ogółem może kosztować 770-820 zł/t, pszenica konsumpcyjna 820-880 zł/t, a żyto 750-800 zł za tonę.

(ARR)