Aktualności | 2012-01-23
Sejm o stanie lasów i programie zwiększania lesistości

Sejm o stanie lasów i programie zwiększania lesistości

Henryk Siedlaczek, koreferent ministra Zaleskiego, potwierdził, że podstawowe cele polityki leśnej państwa są realizowane prawidłowo. Podkreślił, że zwiększające się zasoby drewna na pniu to efekt konsekwentnej realizacji zasad zrównoważonego użytkowania i rozwoju pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Dodał również, że co roku podaż drewna zwiększa się o kilkaset tys. m. sześc., co jest efektem racjonalizacji użytkowania drzewostanów oraz wchodzenia w fazę użytkowania drzewostanów z zalesień powojennych. Przytoczył również szereg liczb obrazujących edukację leśną, informując, że LP utworzyły ponad 6,5 tys. obiektów edukacyjnych, z których korzysta rocznie około 1,5 mln osób.
W dyskusji na temat powyższych dokumentów wzięło udział blisko dziesięciu posłów. Poruszali m.in. kwestię deregulacji, a więc likwidacji przepisów utrudniających pracę głównie nadleśniczym czy wpływu Natury 2000 na kondycję finansową LP. Przyjęte dokumenty mają zostać przedstawione na posiedzeniu plenarnym Sejmu.