Aktualności | 2012-01-23
Złoty medal dla serwisu NAWGEO VRS CMR ASG-EUPOS

Złoty medal dla serwisu NAWGEO VRS CMR ASG-EUPOS

W czerwcu 2008 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił system ASG-EUPOS – ogólnopolską sieć stacji bazowych GNSS (GPS i GLONASS) – pozwalający na wykonywanie pomiarów i nawigacji pojazdów z dokładnością poziomą ok. 1-3 cm. System składa się ze 120 stacji GNSS przesyłających dane pomiarowe do Centrum Zarządzającego, w którym przetwarzane są obserwacje GNSS, a także dane użytkowników o ich przybliżonym położeniu. Korzystając z pakietowej transmisji danych w sieciach telefonii komórkowej, do użytkownika wysyłane są dane korekcyjne podnoszące dokładność pomiarów.

Do 2010 roku system ASG-EUPOS przekazywał dane korekcyjne RTK w formatach nieczytelnych przez zdecydowaną większość użytkowników maszyn i ciągników rolniczych. Dzięki wspólnej inicjatywie Agrocom Polska i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w lutym 2011 roku w systemie ASG-EUPOS uruchomiona została nowa usługa: NAWGEO VRS CMR. Oferowany serwis jest bezpłatny i dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dla wszystkich użytkowników. Korzystanie z serwisu wymaga jedynie rejestracji w systemie ASG-EUPOS i posiadania odpowiedniej klasy sprzętu pomiarowego GPS.

Jedno z licznych wdrożeń serwisu NAWGEO VRS CMR w sezonie pożniwnym 2011 obejmowało instalację pełnego systemu prowadzenia automatycznego na ciągniku CLAAS AXION 840 wraz z korekcją systemu ASG-EUPOS. Podczas siewu rzepaku ozimego w końcu sierpnia br. występowały trudne warunki uprawy gleby i siewu. Występowała miejscowa susza oraz zbrylenie gleby. W warunkach normalnego siewu ze znacznikami – rozpoznanie śladu poprzedniego przejazdu przez operatora okazywało się niemożliwe, gdyż zbrylona gleba szybko wysychała, a ślad znacznika był niewyraźny i płytki. Unoszący się kurz, zarówno w dzień i w nocy powodował, że wykonanie prawidłowego siewu: równoległego, prostolinijnego (bez tzw. nakładek i mijaków) było niemożliwe. Zastosowanie dokładnego systemu ASG-EUPOS spowodowało, że siew rzepaku a później jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej przebiegał dokładnie, płynnie i bez przerwy. Siew był wykonywany także w terenie pagórkowatym. Na każdym użytku rolnym odbiór poprawek korekcyjnych przez GPRS przebiegał bez zakłóceń.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2012/zloty-medal-dla-serwisu-nawgeo-vrs-cmr-asg-eupos