Aktualności | 2012-01-23
Niebezpieczna hydraulika siłowa

Niebezpieczna hydraulika siłowa

Na szkoleniu omawiano bardzo szczegółówe kwestie istotne dla bezpieczeństwa operatorów układów hydraulicznych. Zwrócono też uwagę na sprawy istotne dla wszystkich pracowników, nawet tych nieobsługujących bezpośrednio wspomnianego sprzętu. Awarie systemów hydrauliki siłowej często są przyczynami zniszczenia sprzętu, strat produkcyjnych, urazów pracowników, a nawet wypadków śmiertelnych. Często nie docenia się tego, jak ważne jest prawidłowe używanie układów hydraulicznych oraz przestrzeganie przepisów bhp. Osoby, które mają kontakt z systemami hydrauliki siłowej, powinny stosować się do zaleceń i przepisów, by nie narażać siebie i współpracowników na urazy, a sprzętu na uszkodzenia. Typowe zagrożenie dla pracowników stwarzają uszkodzenia przewodów hydraulicznych, ponieważ strumienie płynów wydostające się z nich pod ciśnieniem często powodują poważne urazy. Zdarzają się przypadki amputacji kończyn. Nawet pozornie niegroźny wypadek spowodowany wyciekiem płynu należy potraktować poważnie i niezwłocznie udać się do lekarza. Z uwagi na wspomniane zagrożenia, pracą przy systemach hydrauliki siłowej powinni zajmować się jedynie przeszkoleni mechanicy.

HSAC to Hydraulic Safety Authority of Canada - kanadyjska firma zajmująca się poradnictwem, ekspertyzami i szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa pracy z systemami hydraulicznymi.
Więcej informacji: www.hsac.ca.