Aktualności | 2012-01-20
Przygotowanie podłoża do układania płytek

Przygotowanie podłoża do układania płytek

w przypadku powierzchni pokrytych np.: tapetą, powłoką z farb olejnych i emulsyjnych należy je usunąć mechanicznie, a wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawami wyrównującymi. Na większych powierzchniach wykonać pionowe i poziome nacięcia w celu zmniejszenia powstających podczas wiązania naprężeń

podłoże należy gruntować emulsjami gruntującymi. Wymagają tego zwłaszcza podłoża gipsowe, gazobetonowe, bloczki typu „suporex”

jastrychy przed położeniem płytek należy zagruntować i wyrównać np.: zaprawami samopoziomującymi.