Aktualności | 2012-01-19
Zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. W skład Komitetu Głównego OWT wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele-metodycy oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT. Przewodniczącym Komitetu Głównego OWT jest prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, a Sekretarzem Naukowym dr hab. inż. Paweł Fabijański. Obaj są nauczycielami akademickimi Politechniki Warszawskiej.

Celem OWT jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Patronat nad Olimpiadą Wiedzy Technicznej sprawuje Minister Gospodarki

Sponsorami XXXVIII OWT są:

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Partnerem medialnym OWT jest „Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska” oraz „Przegląd Mechaniczny”

Opracował:
Janusz M. Kowalski
FSNT-NOT
tel. 602 798 813