Aktualności | 2012-01-19
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla Wrocławia

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla Wrocławia

Pierwsze prace budowlane mają się rozpocząć w maju 2012 r., a cały projekt ma być ukończony do końca 2014 r. Koszt całej inwestycji to ok. 1,4 mld zł. Ponad 700 mln zł pochodzi z budżetu państwa, 260 mln zł z funduszu Banku Rozwoju Rady Europy, a ponad 80 mln zł z Banku Światowego. Wrocławski Węzeł Wodny to największy w Polsce i jeden z największych w Europie system dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych, zlokalizowany na obszarze aglomeracji miejskiej. To sieć kanałów, odnóg i bocznych ramion Odry, które są zabudowane urządzeniami i budowlami wodnymi dla celów przeciwpowodziowych, żeglugowych i przemysłowych.

Źródło: mos.gov.pl