Aktualności | 2012-01-17
Przygotowania do II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich rozpoczęte

Przygotowania do II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich rozpoczęte

Zgodnie z Przesłaniem I Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z września 2010 r., w której jego uczestnicy wskazali na potrzebę kontynuacji takiej formy spotkań, rozpoczęły się przygotowania do zwołania II Zjazdu. 

II Zjazd planowany jest w dniach 26-28 czerwca 2013 r. pod hasłem „Inżynierowie Polsce i światu”. Jego organizatorami będą: Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna i Politechnika Warszawska. Na spotkaniach organizatorów w grudniu 2011 i styczniu 2012 r. przyjęto wstępne założenia programowe II Zjazdu. 

Ustalono, że głównymi tematami II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich będą:

  • Zaawansowane technologie podstawą biznesu i warunkiem konkurencyjności.
  • Innowacyjne rozwiązania w polskiej gospodarce – współpraca z polonijnymi organizacjami inżynierskimi.
  • Współpraca polonijnych organizacji inżynierskich ze stowarzyszeniami  naukowo-technicznymi w Polsce jako platforma przepływu wiedzy i doświadczeń.
  • Kształcenie inżynierów na potrzeby gospodarki – doświadczenia innych krajów .

 

Jednocześnie przyjęto, że hasło „Polacy razem” będzie kontynuowane, a integracja polonijnych stowarzyszeń technicznych będzie jednym z celów spotkań polskich inżynierów ze świata. 

Wystąpiono również  z pismem do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o objęcie Honorowym patronatem  II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. 
 

Opracował:

Janusz M. Kowalski

Specjalista ds PR

FSNT-NOT