Aktualności | 2012-01-17
ZALECENIA PRZY MONTAŻU PŁYTEK MROZOODPORNYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

ZALECENIA PRZY MONTAŻU PŁYTEK MROZOODPORNYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

1. Do montażu płytek mrozoodpornych zaleca się stosowanie zapraw 
klejowych elastycznych, odpornych na naprężenia powstające na skutek 
zmian temperatury. 
2. Przed klejeniem płytki podłoże powinno być oczyszczone z warstw 
nienośnych i obniżających przyczepność. W celu redukcji chłonności 
podłoża należy zastosować emulsję gruntującą. 
3. W przypadku układania płytek na balkonach, tarasach, schodach konieczne 
jest wcześniejsze wyrównanie podłoża oraz odpowiednie wyprofilowanie 
spadku powierzchni (ok.1-2%), który umożliwia swobodny spływ wody. 
Bardzo ważne jest wykonanie właściwego uszczelnienia i odpowiedniej 
izolacji podłoża. Uszczelnienie powinno zabezpieczać przed wnikaniem 
wody do warstw pod płytką oraz zapobiegać przed osłabianiem siły wiązania 
płytki z podłożem. Przykładowe przygotowanie powierzchni pod montaż 
płytek mrozoodpornych pokazano na załączonych schematach. 
4. Zaprawa klejowa musi być rozprowadzona na całą powierzchnię płytki. W 
celu zapewnienia pełnego przylegania płytki do podłoża zaleca się 
naniesienie zaprawy klejowej również na powierzchnię podłoża. 
5. Fugowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta fugi. Należy 
stosować fugi elastyczne odporne na napręŜenia wywołane zmianami 
temperatury. Zaleca się stosowanie fugi o szerokości 5-10mm. 
6. Przy układaniu profili schodowych należy pod noskiem stosować 
niewypełnioną klejem i fugą przerwę 3-5mm. 
7. W narożach należy stosować fugi z materiałów trwale elastycznych. 
8. Przy dużych powierzchniach konieczne jest wykonanie dylatacji co 2-5 m. 
Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić ok. 10mm. Szczeliny 
dylatacyjne należy wypełniać fugą elastyczną np. silikonową. 
9. Wszystkie materiały pomocnicze tj. grunty, kleje, fugi, uszczelnienia, 
izolacje itp. należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów tych 
materiałów. 
10. Klejenie płytek mrozoodpornych powinien wykonywać fachowiec, który 
podejmie decyzje co do ułożenia płytki i zastosowania materiałów 
pomocniczych w zależności od warunków występujących w miejscu 
klejenia.