Aktualności | 2012-01-17
Rząd szykuje rewolucję w prawie energetycznym

Rząd szykuje rewolucję w prawie energetycznym

– Liczniki umożliwią m.in. zdalne sprawdzenie, w jakich godzinach odbiorca zużywa najwięcej energii, i wybór odpowiedniej dla niego taryfy – mówi Kamila Jachnik- Czarnecka, radca prawny specjalizujący się m.in. w prawie energetycznym z kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. – Po zainstalowaniu wszystkich liczników inteligentnych przyłączonych do systemu opomiarowania rozliczenia za pobraną energię elektryczną będą dokonywane tylko i wyłącznie na podstawie rzeczywistego jej zużycia. Filip Elżanowski, adwokat z kancelarii Elżanowski Cherka & Wspólnicy, podkreśla, że obowiązek instalacji liczników to kolejny krok do zbudowania tzw. inteligentnych sieci.

– Zgodnie z projektem wymiana tych liczników to obowiązek dostawcy energii – mówi Filip Elżanowski. – Niewątpliwie jednak koszty zostaną przeniesione na odbiorców w cenie energii elektrycznej. Drugą ważną dla osób fizycznych zmianą jest wprowadzenie pojęcia tzw. odbiorcy wrażliwego* – zarówno do prawa energetycznego, jak i gazowego.

– Będzie to osoba, która ze względu na sytuację życiową otrzymuje zasiłek z pomocy społecznej. Będzie mogła liczyć na obniżenie płaconych rachunków – podkreśla Jachnik-Czarnecka. Przepisy mogące wpływać na kondycję gospodarstw domowych zawiera także ustawa o odnawialnych źródłach energii. Daje bowiem możliwość wytwarzania energii na własne potrzeby.

– W tej chwili każdy, kto wytwarza prąd, jest traktowany jak przedsiębiorstwo energetyczne – zwraca uwagę mec. Elżanowski. – Tymczasem nowe przepisy pozwalają każdemu, kto produkuje energię np. z biomasy czy przydomowego wiatraka, podłączyć się do sieci elektrycznej. Jego rachunki będą zmniejszane o wartość energii, którą wyprodukuje. Mało tego: nadwyżkę dostawca energii będzie musiał od niego odkupić. Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza także inne podejście do wspierania producentów tzw. zielonej energii.

– Na pomoc finansową nie będą mogły już liczyć np. zamortyzowane elektrownie wodne. Sądzę, że te przepisy wzbudzą najwięcej kontrowersji wśród przedsiębiorców – mówi poseł PiS Andrzej Jaworski, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. energii. Przepisy mają wejść w życie w lipcu 2012 r.

*Na zmniejszenie rachunków (nawet o 30 proc.) będzie mógł liczyć odbiorca energii elektrycznej lub gazu ziemnego, któremu przyznano zasiłek stały lub okresowy, albo jest członkiem rodziny, której przyznano zasiłek okresowy. Ustawa – Prawo energetyczne wskazuje, że warunkiem uzyskania pomocy jest zawarcie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii. Analogiczne warunki stawia ustawa – Prawo gazowe.

Źródło: Rzeczpospolita