Aktualności | 2012-01-07
Zbliża się Dzień Geodety

Zbliża się Dzień Geodety

Tematyka sympozjum:

1) Informacja o CLGE,
2) Dobre przepisy prawne i techniczne w geodezji warunkiem rozwoju branży,
3) Sytuacja przedsiębiorstw geodezyjnych w 2012 roku,
4) Doskonalenie administracji geodezyjnej dla dobra wspólnego,
5) Szukanie rozwiązań dla wyłonienia wiarygodnej i skutecznej reprezentacji geodetów uprawnionych,
6) Uprawnienia zawodowe,
7) Cyfryzacja w geodezji to przyspieszenie inwestycji.

Koszt udziału w sympozjum wynosi 250zł +VAT. W ramach w/w opłaty GIG zapewnia salę, referaty, materiały oraz catering. Zgłoszenia można składać do dnia 15.02.2012 roku - są one dostępne na stronie:
http://www.gig.org.pl/?mod=aktualnosc&id=7096