Aktualności | 2012-01-04
W tym roku zbiory kukurydzy będą rekordowe

W tym roku zbiory kukurydzy będą rekordowe

W samej Unii zbiory kukurydzy będą o 12 proc. wyższe niż w poprzednim sezonie. W Argentynie i Brazylii, dwóch wiodących producentach i eksporterach tego gatunku na kontynencie Ameryki Południowej przewidywane są znaczne zwyżki produkcji, odpowiednio z 22,5 mln ton do 27,5 mln ton i z 57,5 mln ton do 61 mln ton.

Zaskakująco wysokie będą zbiory na Ukrainie (wzrost produkcji z 11,9 mln ton w ubiegłym roku do aż 21 mln ton).

Pomimo rekordowej produkcji światowy bilans kukurydzy nadal jednak będzie stosunkowo „napięty", a zapasy końcowe najniższe od kilkunastu lat. Będzie to wynikało przede wszystkim z utrzymującego się wysokiego zużycia tego gatunku na cele biopaliwowe w USA. Sytuacja wygląda jednak bardziej optymistycznie w Europie. Być może jest nadzieja na oddzielenie tendencji obserwowanych na rynku amerykańskim od rynku unijnego. Wysokie zbiory kukurydzy w samej Unii oraz wręcz rekordowe na Ukrainie, która zniosła niedawno cła eksportowe dla tego gatunku, powinny przyczyniać się do utrzymywania się cen kukurydzy na niskim poziomie. W światowym eksporcie wystąpią zmiany udziałów poszczególnych dostawców. Zmniejszy się znaczenie USA. Więcej natomiast wyeksportuje Argentyna - blisko 20 mln ton i Ukraina - nawet ponad 12 mln ton.