Aktualności | 2012-01-02
Wydarzenia i publikacje godne polecenia w styczniu 2012 r.

Wydarzenia i publikacje godne polecenia w styczniu 2012 r.

Miesięcznik Atest – Ochrona Pracy w styczniu poleca następujące wydarzenia i artykuły poświęcone bezpieczeństwu i ochronie zdrowia, nie tylko w pracy: 

24 stycznia w Durham (Wielka Brytania) odbędzie się wystawa i szkolenie poświęcone najnowszym technologiom, bezpieczeństwu i ochronie zdrowia w trakcie remontów, renowacji oraz usuwania szkodliwego azbestu z budynków. Okazuje się, że w Wielkiej Brytanii nadal istnieje poważne zagrożenie azbestem przy pracach remontowych. Brytyjska inspekcja pracy podaje, że nadal zdarzają się ofiary śmiertelne azbestu. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość nauki technik szacowania ryzyka zawodowego przy pracach w narażeniu na azbest, by móc skutecznie chronić życie i zdrowie swoich pracowników.  

26 stycznia, o godzinie 15:30 w Katowicach, w budynku Uniwersytetu Śląskiego odbędą się warsztaty poświęcone postępowaniu powypadkowemu. Warsztaty poprowadzą członkowie zarządu katowicekiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w spotkaniu wszystkich, którzy niedawno rozpoczęli swoją karierę w bhp. Zgłoszenia należy wysyłać do Beaty Kaczmarek, która jest sekretarzem katowickiego oddziału OSPBHP, na adres e-mailowy beata.kaczmarek@poczta.fm.  

Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy NIOSH (USA) poleca artykuły na temat masek ochronnych. Opracowania zawierają najnowsze standardy użytkowania masek, obowiązujące w Stanach, oraz przegląd dostępnych rodzajów tych ochron. Z publikacji można również dowiedzieć się, jakie certyfikaty obowiązują producentów masek, jak w praktyce bezpiecznie użytkować sprzęt oraz które maski wybierać w zależności od wykonywanej pracy. Zobacz: http://www.cdc.gov/niosh/topics/respirators/  

Intensywne opady, burze śnieżne i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne stwarzają  poważne zagrożenia dla kierowców oraz pracowników fizycznych, którzy muszą pracować na zewnątrz. Choć w Polsce zimy jak na lekarstwo, nie należy lekceważyć zmieniających się warunków pogodowych. W Stanach Zjednoczonych 70% uszkodzeń pojazdów zimą to skutek zamieci śnieżnych lub zalegającego na drogach śniegu. Praktyczne porady na temat radzenia sobie w takich przypadkach, a także informacje o obowiązkach pracodawców i prawach pracowników znalazły się w publikacji Amerykańskiego Departamentu Pracy: http://www.osha.gov/dts/weather/winter_storm/index.html