Aktualności | 2012-01-02
Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2011"

Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2011"

UWAGA !

Głosować można również drogą mailową: redakcja@przeglad-techniczny.pl

 

PLEBISCYT „PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2011”

ANDRZEJEWSKI Rafał - mgr inż. technolog żywności po AR w Poznaniu. Menedżer robiący światową karierę, przyczynia się do higienizacji produkcji mleka. Regionalny dyrektor w firmie Ecolab, „Agroprzedsiębiorca 2010” według miesięcznika Agro (2-3);

BARANECKI Andrzej - dr inż. elektryk po PW, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest dyrektorem ds. rozwoju w firmie METCOM w Warszawie (6);

CUDNY Wojciech - mgr inż. procesu, ukończył Instytut Nafty i Gazu w Moskwie. Dyrektor Pionu Eksploatacji w firmie Polskie LNG SA. Pracował w wielu krajach, przygotowuje załogę i Spółkę do eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu (23);

DYTKO Henryk - inż. mechanik po Politechnice Poznańskiej, technik nafty i gazu związany z PGNiG SA. Pracował w wielu krajach, obecnie jest prezesem Firmy Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” Sp. z o.o. w Pile. Wykonał pierwszy trafiony odwiert do gazu łupkowego (24);

DZIOPAK Józef - prof. Politechniki Rzeszowskiej, inż. środowiska. Kieruje Katedrą Infrastruktury i Rozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Zajmuje się retencjonowaniem ścieków (9);

FRASK Przemysław - mechanik ze specjalnością lotnictwo, absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Konstruktor lotniczy z Mielca. Jedyny europejski inżynier z uprawnieniami MRB w amerykańskim koncernie lotniczym Sikorsky (20-21);

GAŃKO Paweł - młody mgr inż. materiałoznawca po PW, ekspert w zakresie narzędzi pomiarowych. Kieruje Laboratorium Pomiarowym działu Kontroli Jakości w spółce ASmet w Regułach k. Warszawy (2-3);

GŁADKI Jan - mgr inż. sanitarny, energetyk z Sędziszowa (Świetokrzyskie), absolwent PŚ. Wiele lat związany z firmą SEFAKO. Twórca i współwłaściciel spółek FLUID, wdrożył technologię autotermicznego, beztlenowego uwęglania biomas (26);

GOŁĄBIEWSKI Zbigniew - inż. mechanik z Białegostoku. Założyciel i współwłaściciel spółki PROMOTECH produkującej opatentowane przez niego urządzenia. Automatyzacja procesów spawalniczych oraz wiertarki z podstawą elektromagnetyczną to specjalność firmy (11);

GÓRKA Adam - mgr inż. górnik naftowy, po AGH. Był zastępcą dyrektora ds. poszukiwania złóż w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA, Oddział w Sanoku (7-8);

GÓRZNY Michał – mgr inż. budownictwa po Politechnice Koszalińskiej. Kieruje zespołem technicznym w spółce duńsko-polskiej POLDANOR, która wybudowała najwięcej biogazowni rolniczych w Polsce. Udoskonalił technologię tych biogazowni (10);

GREŃ Antoni - inż. mechanik po Politechnice Łódzkiej, menedżer jakości w koncernie FIAT. Koordynował uruchamianie produkcji w kilku zakładach FIAT-a na świecie, obecnie jest szefem Służby Jakości w Zakładzie Fiat Auto Poland w Tychach (12-13);

GRYZŁO Zbigniew - mgr inż. leśnik, absolwent krakowskiej AR. Nadleśniczy w Nadleśnictwie Nawojowa (RDLP w Krakowie), pszczelarz. Prowadzi gospodarkę leśną w najbardziej jodłowym nadleśnictwie oraz introdukcję głuszca (22);

GRZYWACZ Adam - prof. dr hab. inż. leśnik, wybitny naukowiec z dziedziny nauk leśnych. Członek rzeczywisty PAN, pracownik SGGW, przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Członek Kolegium Lasów Państwowych, członek Rady Ochrony Przyrody, prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego (11);

GRZYWALSKI Tomasz - młody mgr inż. elektronik po PP. Pracownik firmy iTraff Technology, członek zespołu młodych inżynierów i studentów „SaveUp Team” nagrodzonego przez Komisję Europejską. Opracowana aplikacja rozpoznaje dzieła sfotografowane aparatem telefonicznym (16-17);

KASZTELAN Jan - mgr inż. rolnik po SGGW. Były menedżer PGR, który kupił od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwo w Rempinie (niedaleko Płocka). Osiąga bardzo dobre wyniki w chowie bydła mlecznego - rekordzistka 15 tys. l rocznie (10);

KASZTELAN Tadeusz – technik łączności z Tylicza (nieopodal Krynicy Górskiej). Pszczelarz działający na rzecz ratowania pszczół przed zatruciami chemicznymi. Członek ministerialnego zespołu ekspertów (9);

KIETLIŃSKI Wojciech - mgr inż. gazownik (Inżynieria Środowiska) po PW. Jest dyrektorem Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa – Grupa PGNiG. Wdrożył niekonwencjonalne metody kontroli sieci gazowej (7-8);

KIEWREL Ryszard - mgr inż. elektryk, automatyk po AGH. Pełnomocnik ds. marketingu i systemów zarządzania ISO w firmie STACO Polska w Niepołomnicach. Były dyrektor w przedsiębiorstwie Agrochem (1);

KONDRATIUK Paweł - młody inż. mechanik po PW pochodzący z Bielska-Białej. Pełni funkcję koordynatora procesu wdrożeń nowych produktów w spółce ASmet w Regułach (4);

KURZAWA Piotr – mgr inż. budownictwa i architektury, absolwent Politechniki Szczecińskiej. Sprawnie buduje największą obecnie polską inwestycję - Terminal LNG w Świnoujściu. Dwa ogromne cylindry stanowiące zewnętrzną osłonę zbiornika gazu już stoją (26);

KWIATKOWSKI Adam - mgr inż. rolnik z Ryk (Lubelskie), związany z przetwórstwem rolno-spożywczym. Współtwórca i wieloletni dyrektor techniczny zakładu „Hortex” Ryki (4);

MARCZEWSKI Jerzy - inż. mechanik po Politechnice Łódzkiej. Projektant maszyn do przetwórstwa spożywczego w spółce „Metalbud-Nowicki”. Maszyny te zdobyły wiele medali na targach i wystawach w Polsce i za granicą (14-15);

MIGDAŁ Maria - mgr inż. elektryk po AGH, związana z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie. Kierownik Funduszy Europejskich dla Energetyki, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju (19);

NADROWSKI Tadeusz - mgr inż. spożywca z Ostrołęki, absolwent olsztyńskiej ART. Jest prezesem Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka”. Konsoliduje polskie mleczarstwo (1);

ONYSZCZUK Janusz - młody mgr inż. po Inżynierii Produkcji PW, specjalista z zakresu wdrażania systemów jakości. Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością w firmie ASmet w Regułach k. Warszawy (12-13);

RADWAŃSKI Łukasz - młody mgr inż. mechanik po Politechnice Krakowskiej. Główny technolog w Fabryce Narzędzi „Kuźnia” SA w Sułkowicach, produkującej głównie na wymagający rynek niemiecki (22);

ROZWADOWSKI Adam – mgr inż. mechanik po PW, menedżer o międzynarodowej karierze. Założył firmę, która weszła do grupy AREVA, w której inż. Rozwadowski jest obecnie dyrektorem (16-17);

SŁOMA Mariusz - dr inż. automatyk po PŚ. Przez wiele lat związany z nauką, obecnie dyrektor naczelny w fińskiej firmie Metso Automation Polska z siedzibą w Gliwicach (18);

SMÓŁKO Andrzej - mgr inż. mechanik po Politechnice Białostockiej. Prezes Zarządu firmy CWS-boco Polska. Wdrożył nowatorską koncepcję systemu bariery higienicznej. Rozbudowuje firmę (25),;

SOWA Sławomir - dr inż. rolnik po SGGW, biotechnolog z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie k. Warszawy. Światowy ekspert ds. roślin genetycznie modyfikowanych (20-21);

 STOKŁOSA Anna - inżynier architekt po Politechnice Krakowskiej, twórczyni jednego z najlepszych obiektów Spa w Polsce - Hotel City w Krakowie. Projektowała domy w Australii, urządziła hotel należący do jej ojca Mariana Stokłosy (5);

SZAŁAS Waldemar - inż. ogrodnik po AR w Lublinie, menedżer gastronomii i hotelarstwa z Puław. Miał własną restaurację w Niemczech (styl i jedzenie włoskie). Obecnie prowadzi hotel w Puławach i pensjonat w Kazimierzu Dolnym (25);

SIWIŃSKI Jan - inżynier mechanik po PW związany z energetyką. Jest prezesem Zarządu w spółce Ecoenergia, której założycielem był wybitny wynalazca Andrzej Kulpa. Jest współautorem 8 patentów, wdraża technologie ograniczające szkodliwość energetyki dla środowiska (5);

TREICHEL Piotr - dr inż. mechanik okrętowy, prodziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie. Przygotowuje kadry do transportu morskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) (24);

TRYBUS Wojciech - mgr inż. mechanik z Bielska-Białej, wiceprezes sprywatyzowanego Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. Ma na swoim koncie patenty, wdrożył w OBR BOSMAL systemy jakości (23);

USTROBIŃSKI Marek - mgr inż. budownictwa i ochrony środowiska po Politechnice Rzeszowskiej. Będąc wiceprezydentem Rzeszowa odpowiada za inwestycje w tym najlepiej wykorzystującym środki unijne mieście (18);

WĘGLOWSKI Marek - dr inż. mechanik spawalnik po PŚ z Tarnowskich Gór, adiunkt w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Zdobył już wiele nagród międzynarodowych, ma tytuł Europejskiego Inżyniera Spawalnika (14-15);

ZAREMBA Mieczysław - mgr inż. zootechniki po AR w Poznaniu. „Wzorowy Agroprzedsiębiorca” 2011 r. Od ponad 30 lat jest prezesem Zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Bądecz niedaleko Koszalina (19);

ŻURAWSKI Henryk - dr inż. rolnik po AR w Szczecinie, menedżer związany z przetwórstwem mięsa. Wdraża dodatki probiotyków do wyższej klasy wędlin. Obecnie dyrektor w jednym z zakładów mięsnych (niedaleko Wielunia) Grupy ”Henryk Kania” (6).

 

Kandydaci z lat ubiegłych

ASŁANOWICZ Maciej – inż. odlewnik, współwłaściciel spółki FERRO-TERM w Łodzi. „Srebrny Inżynier 2009”, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odlewników Polskich. Modernizuje polskie odlewnie (25/2009);

BAS Mirosław – inż. chemik z Włocławka po ATR w Bydgoszczy, „Wyróżniony 2010”. Kierownik Zakładu Polichlorku Winylu w ANWIL SA we Włocławku, Grupa ORLEN (12/2010);

DOLIGALSKI Piotr - mgr inż. rolnik, przedsiębiorca rolny z miejscowości Kowróz z rejonu Torunia. Właściciel ok. 300 ha gruntów i dzierżawca ok. 600 ha. Producent mleka od ok. 400 krów (7/2009);

KRYSZKIEWICZ Czesław – mgr inż. rolnik po AR w Poznaniu. Prezes Zarządu Hodowli Zarodowej Osowa Sień w woj. lubuskim (21/2007);

MARGAŃSKI Edward - inż. mechanik po PW, „Złoty Inżynier 2008” w kategorii „High-Tech”. Najbardziej znany i ceniony polski konstruktor samolotów, także ich producent, współwłaściciel firmy Zakłady Lotnicze Margański& Mysłowski w Bielsku-Białej (21/2008,

MARTYNIUK Wiesław - inż. mechanik po Politechnice Białostockiej. Dyrektor w spółce Warszawskie Wodociągi zapobiegł powodzi w stolicy. Wyróżniony w kategorii „Junior 2008”;

MISIAK Jan - prof. dr hab. inż., twórca i rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, jednej z nielicznych w gronie prywatnych przyznających stopień inżyniera (kandydat 1999 r.);

OLSZEWSKI Krzysztof - mgr inż. mechanik po PP. Twórca i współwłaściciel spółki Solaris Bus&Coach SA w Bolechowie (Wielkopolska) (26/2008);

PAWLAK Julian - inż. mechanik, twórca potęgi i wieloletni prezes znanej z produkcji soków firmy TYMBARK. Obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej MASPEX Wadowice („Wyróżniony 1996”);

PAŹDZIORA Janusz - mgr inż. środowiska po PŚ, specjalista od gazów przemysłowych, zwłaszcza stosowanych w przetwórstwie żywności. Pracownik w koncernie Air Products (18/2010);

POŚLEDNIK Władysław - mgr inż. rolnik, po SGGW. Prezes Zarządu spółki „Hodowla Roślin Smolice” (Wielkopolska), grupa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików k. Warszawy (22/2010);

SKOWROŃSKI Janusz – mgr inż. mechanik po PŚ. Prezes Zarządu Tewes Bis Sp. z o.o. w Barczewie (Warmińsko-Mazurskie). Producent maszyn dla przemysłu mleczarskiego – eksporter (26/2010);

TERLECKI Bogusław - mgr inż. energetyk z rejonu Bełchatowa. Twórca jednej z największych w Polsce siłowni wiatrowych Elektrownia Kamieńsk Grupa PGE. Kandydat 2009 (16);

WIŚNIEWSKI Jan - mgr inż. leśnik, nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle, „Srebrny Inżynier 1999”. Twórca ośrodka szkolenia operatorów maszyn do pozyskiwania drewna w Gidlach (RDLP w Katowicach).