Aktualności | 2011-12-31
Niemcy: Większe zasiewy ozimin

Niemcy: Większe zasiewy ozimin

Znaczący jest wzrost powierzchni przeznaczonej pod uprawę jęczmienia ozimego – o 5,6% do 1,242 mln ha oraz żyta – o 8,5% do 0,664 mln ha. Zmniejszył się natomiast areał upraw pszenżyta – o 2% do 0,375 mln ha. Jeśli więc dopiszą warunki pogodowe, to Niemcy powinny odnotować wzrost zbiorów zbóż w przyszłym roku.

(FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)