Aktualności | 2011-12-30
GUS podwyższył szacunek zbiorów zbóż

GUS podwyższył szacunek zbiorów zbóż

Według GUS, tegoroczne zbiory zbóż ozimin wyniosły 15,9 mln ton, w tym: 8,3 mln ton pszenicy (o 3% mniej niż w 2010 r.), 2,6 mln ton żyta (o 8,8% mniej niż sezon wcześniej), 0,86 mln ton jęczmienia (spadek o 14,85 rok do roku), 3,9 mln ton pszenżyta (tj. o 6,4% mniej niż sezon wcześniej), oraz 0,26 mln ton mieszanek zbożowych (spadek o 21,5% w porównaniu z poprzednim sezonem).

Zbiory zbóż jarych zostały oszacowane na 8,3 mln ton, w tym pszenicy miękkiej – 1,07 mln ton (tj. o 21,3% więcej rok do roku), jęczmienia na 2,46 mln ton (tj. o 3,3% więcej niż sezon wcześniej), owsa – na 1,38 mln ton (tj. o 8,9% powyżej zbiorów rok wcześniej), pszenżyta – na 0,31 mln ton, a mieszanek paszowych – 3,1 mln ton, tj. o 3,5% więcej niż w 2010 r.

W bieżącym roku dopisała kukurydza. Plony tego gatunku szacuje się na 71,8 dt/ha, tj. o 24,9% więcej od średnich plonów z lat 2001-2005, a zbiory na niespełna 2,4 mln t, tj. o 25,9% więcej niż średnie zbiory z lat 2001-2005.

Spadek tegorocznej produkcji do przeciętnego poziomu był spowodowany zbiegiem szeregu niekorzystnych warunków pogodowych. Na utrudnienia i opóźnienie żniw wpływ miały przede wszystkim ulewne i długotrwałe opady deszczu w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu br.

Jednak i wcześniej warunki pogodowe dla upraw zbożowych nie były optymalne. Na jesieni 2010 r. stan upraw ozimych przed wejściem w spoczynek zimowy był słabszy, co wpłynęło na gorsze wyniki przezimowania. W styczniu i lutym br. silne wiatry powodowały odsłanianie roślin spod pokrywy śnieżnej co skutkowało wysmalaniem ozimin. Niekorzystnie na kondycję upraw wpłynęły wiosenne przymrozki. W czerwcu i lipcu br. w wielu rejonach kraju zbyt intensywne deszcze i silne wiatry powodowały wyleganie zbóż na plantacjach.