Aktualności | 2011-12-27
Konspol wybuduje zakłady w Chinach

Konspol wybuduje zakłady w Chinach

Guangdong to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się prowincji chińskich zamieszkała przez około 100 mln ludzi o relatywnie wysokich dochodach. Konrad Pazgan podkreśla więc, że powstanie na tym terenie dużych zakładów przetwórczych wydaje się logiczne ze względu na fakt, że rynek zbytu na przetwory z kurczaka jest ogromny. Nowy zakład Konspolu będzie dostarczał miesięcznie na rynek prowincji około 4 tysięcy ton produktów. Zakłady w Guangdong to nie tylko pewność rynku zbytu, lecz także niskie koszty produkcji, a więc i gwarancja wysokiej rentowności. W zakładach Konspolu znajdzie zatrudnienie 300-400 osób. Surowiec do produkcji zapewnią natomiast lokalni dostawcy. – Przeprowadziliśmy audyt ferm, które będą produkowały dla nas kurczaki i spełniają one wszelkie wymogi, jakie stawiamy naszym dostawcom zarówno sanitarne, jak i czysto produkcyjne – podkreśla Konrad Pazgan.

Hongkong – Guangdong Business Conference Warszawa 2011 była pierwszym w Polsce tak dużym spotkaniem biznesowym chińskich przedsiębiorców z polskimi i europejskimi partnerami. W konferencji wziął także udział wicepremier Waldemar Pawlak. Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste podpisanie umowy firmy „Konspol”, a także szeregu innych umów o współpracy między stronami chińską i polską. Zdjęcia z podpisania umowy na
www.konspol.com.pl.