Aktualności | 2011-12-23
Dofinansowania przydomowych oczyszczalni

Dofinansowania przydomowych oczyszczalni

W skali Narodowego Funduszu finansowa wielkość inwestycji nie jest duża, ale dla niewielkiej Padwi (położonej nad Wisłą między Mielcem a Sandomierzem) realizacja tego projektu ma olbrzymie znaczenie. Dotacja 0,5 mln zł z NFOŚiGW pozwoli na podłączenie prawie trzystu budynków do budowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej i za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy aglomeracji przyłączeni zostaną do zbiorczej kanalizacji – powiedział wójt gminy Kazimierz Popiołek. Skanalizowanie i oczyszczenie ścieków na tym terenie stanowi priorytet w wypełnieniu wymogów Traktatu Akcesyjnego, a aglomerację wpisano do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Znaczna część terenu objętego przedsięwzięciem położona jest na obszarze Natura 2000.