Aktualności | 2011-12-23
Światowa produkcja włókien tekstylnych w 2010 r.

Światowa produkcja włókien tekstylnych w 2010 r.

Udział poszczególnych rodzajów włókien był następujący (w mln ton): przędze filamentowe ciągłe poliestrowe - 23,6 (+16%), włókna poliestrowe cięte – 13,7 (+9%), przędze filamentowe polipropylenowe – 5,0 (+6%), włókna polipropylenowe cięte – 1,0 (+4%), przędze poliamidowe filamentowe – 3,8 (+13%), włókna poliamidowe cięte 0,2 (-14%), włókna poliakrylonitrylowe - 2,0, inne syntetyki (przędze elastomerowe, włókna ar amidowe itp.) – 0,8 (+22%), przędze filamentowe celulozowe – 0,4 (+5%), włókna celulozowe cięte – 3,2 (+15%), bawełna – 1,1 (-3%), len - 0,5 (+5%), jedwab naturalny – 0,2 (+9%).

Na podstawie: Fiber Year Book 2011, November 2011