Aktualności | 2011-12-22
Zimowe bhp

Zimowe bhp

Królewskie Towarzystwo Prewencji Wypadkowej RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents) to brytyjska organizacja pozarządowa, która od ponad dziewięćdziesięciu lat zajmuje się promocją bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleniami bhp w miejscach pracy oraz szkołach, ale przede wszystkim ochroną życia ludzkiego przed wypadkami (to misja towarzystwa). Historia RoSPY sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to towarzystwo powołano do zbierania informacji o wypadkach. Dziś RoSPA nadal zbiera dane w całym kraju, jednak nie poprzestaje na samej dokumentacji. Na stronie internetowej organizacji znajdujemy program działania, który informuje o najważniejszych zadaniach. Jak działa RoSPA, by zapobiegać wypadkom? Organizuje kampanie na rzecz zmian w prawodawstwie lub zmian w standardach bezpieczeństwa pracy poprzez nacisk na rząd i samorządy. Przykładem takiej kampanii jest działanie na rzecz skuteczniejszego archiwizowania danych pochodzących z wypadków (od 2002 r. RoSPA kształtuje w tej sprawie opinię publiczną,
http://www.rospa.com/about/currentcampaigns/injury-data/default.aspx).

Inne działania podejmowane na rzecz wspierania i promocji bezpieczeństwa to: materiały i szkolenia dla kierowców zawodowych, konferencje dla specjalistów bhp, sponsorowanie konkursów dla wyróżniających się pod względem bezpieczeństwa przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, publikowanie książek i czasopism poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa, szkolenia nauczycieli i wychowawców dzieci, i młodzieży (w tym organizowanie wycieczek dla szkół z pokazami ratownictwa oraz prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia).