Aktualności | 2011-12-22
Zapowiedź konferencji n. t. kształtowania przestrzeni wiejskiej

Zapowiedź  konferencji n. t. kształtowania przestrzeni wiejskiej

XVIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzaniaterenów wiejskich n. t.: Kształtowanie Przestrzeni Wiejskiej odbędzie się  w Krotoszycach w dniach 12 –  14 września 2012  r. 

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Katedra Gospodarki Przestrzennej,

Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Oddział Wrocław,

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu,

Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Patronat nad konferencją:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Wojewoda Dolnośląski,

Marszałek Województwa Dolnośląskiego,

Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu,

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

Planowana tematyka konferencji:

− Ekologiczne, społeczne, ekonomiczne i prawne podstawy kształtowania rolniczej

przestrzeni produkcyjnej;

− Rola geodezji w przebudowie struktur terenowych na obszarach wiejskich;

− Zadania gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej na

obszarach wiejskich;

− Scalenie gruntów, jako narzędzie w procesie modernizacji wsi i rolnictwa, w tym

m. in.: kryteria opracowania prac scaleniowych, aspekty ekonomiczne scaleń oraz

problematyka transportu rolniczego;

− Modelowanie procesów zachodzących w środowisku. 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie konferencji:

dr inż. Maria Hełdak, e-mail: nowe.tendencje@up.wroc.pl, tel. kom. 601-838-360. 

Szczegóły dotyczące zgłoszeń  udziału oraz zgłoszeń referatów, druku artykułów, kosztów uczestnictwa oraz zakwaterowania na stronie: www.org.up.wroc.pl/kgp