Aktualności | 2011-12-19
Konferencja Towarzystwa Analizy Ryzyka Zawodowego

Konferencja Towarzystwa Analizy Ryzyka Zawodowego

Po raz trzydziesty pierwszy SRA zorganizowała konferencję poświęconą ulepszaniu metod szacowania ryzyka zawodowego. Konferencja odbyła się w Południowej Kalifornii, w mieście Charleston, w dniach 4-7 grudnia 2011. Na plan konferencji składały się wykłady, sympozja, panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty, kurs obsługi najnowszych programów komputerowych oraz targi pracy, na których prezentowali się nie tylko pracodawcy, ale też wspierane przez SRA uczelnie oferujące m.in. studia podyplomowe. Bardzo ważnym elementem konferencji były warsztaty, na których każdy, niezależnie od doświadczenia i długości stażu zawodowego, mógł nabyć nowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę (np. każdy stan w USA ma swoje odrębne przepisy, które muszą być zgodne z federalnymi, jednak różnią się między sobą, dlatego ważne jest usystematyzowanie najnowszych osiągnięć w badaniach nad ryzykiem zawodowym).

Jest wiele typów zagrożeń w miejscach pracy, zależnych m.in. od charakteru samej pracy, a także od predyspozycji osób wykonujących ją. Z tego powodu warsztaty odbywające się podczas konferencji były bardzo zróżnicowane i szczegółowe. W tym roku organizatorzy położyli nacisk na kilka zagadnień z obszaru szacowania ryzyka. Jedna z sesji warsztatowych opierała się na założeniu, że do podniesienia bezpieczeństwo pracy nie wystarczy podanie tylko suchych danych dotyczących substancji szkodliwych. Należy też dokładnie określić podatność pracowników na urazy i choroby. W warsztatach użyto przykładów badań prowadzonych na Stanowym Uniwersytecie Karoliny Północnej, a następnie wiedzę teoretyczną zastosowano do szkolenia uczestników z obsługi programu komputerowego, który wykorzystuje symulacje do szacowania zawartych w środowisku dawek substancji szkodliwych; program opracowała amerykańska Agencja Ochrony Środowiska EPA (www.epa.gov).

Uczestnicy 31. konferencji mieli do dyspozycji specjalistów SRA, którzy odpowiadali na pytania na panelach dyskusyjnych. Fragmenty wykładów, broszury informacyjne oraz program konferencji dostępne są na stronie
http://www.sra.org/events_2011_meeting.php.

SRA ma swoje oddziały w Europie. Organizuje tu także doroczne konferencje. Następna w Zurychu, w dniach 18-20 czerwca 2012.

Szczegóły:
http://www.sraeurope.org