Aktualności | 2011-12-19
Rząd przyjął ochronę złóż węgla i gazu

Rząd przyjął ochronę  złóż węgla i gazu

Zakłada również, że Minister Gospodarki we współpracy z Ministrem Środowiska sporządzi wykaz obszarów złóż o znaczeniu strategicznym dla państwa. Wojewodowie wspólnie z samorządami, na terenach na których znajdują się złoża, ustalą rodzaj i czas działalności oraz rodzaj dopuszczalnej zabudowy. Ustalenia mają być następnie implementowane do strategii wojewódzkich i planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich kategorii (krajowego, wojewódzkich i miejscowych).

Zgodnie z KPZK ograniczenia dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża będą zróżnicowane i zależne od jego rodzaju. Wydanie zgody na zagospodarowanie nowych złóż strategicznych poprzedzić ma "szeroka wielokryterialna analiza opłacalności, uwzględniająca aspekty społeczne i ekologiczne, w tym koszty konfliktów funkcji istniejących i projektowanych dla planowanego obszaru wydobywczego". Chronione mają być m.in.: złoża gazu, ropy, węgla kamiennego (zwłaszcza „Bzie-Dębina”, „Śmiłowice”, „Brzezinka”) i brunatnego (zwłaszcza „Legnica”, „Gubin”, „Gubin 1”, „Złoczew”).
Celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Źródło: www.cire.pl