Aktualności | 2011-12-18
Przepisy bhp powinny być zrozumiałe i proste w stosowaniu

Przepisy bhp powinny być zrozumiałe i proste w stosowaniu

Inspekcja pracy musi podjąć kroki, aby zagwarantować szkolenia i przewodniki, które pomogą firmom zrozumieć ich obowiązki bhp, jeśli zatrudniają pracowników. Statystyki pokazują, że prawie jeden na pięciu pracujących samodzielnie uważa regulacje bhp za znaczną lub całkowitą barierę przed zatrudnieniem swoich pierwszych pracowników. Zmiany zaproponowane w raporcie powinny ułatwić wszystkim stosowanie zasad bhp – uważa jego autor. Raport zwraca również uwagę na fakt, że większość wypadków nie jest spowodowana błędami w regulacjach prawnych, ale niezrozumieniem przepisów lub niestosowaniem się do nich. W niektórych przypadkach uchybienia powodują osoby trzecie, które promują bezprawne, niezgodne z przepisami i zasadami bhp działania lub same udając autorytety, działają sprzecznie z zasadami. W innych, przepisy mogą prowadzić do dezorientacji, np. przez brak jasnych nakazów/zakazów, czy wielość przepisów, przez co stają się niemożliwe do przestrzegania. Ragnar Löfstedt zaleca zmniejszenie liczby przepisów, doprecyzowanie obowiązków związanych z bhp oraz takie konstruowanie przepisów, by pracodawcy i pracownicy znali swoją odpowiedzialność oraz obowiązki. Ponadto, R. Löfstedt zaleca, by HSE miała większą kontrolę nad szkoleniami bhp oraz skutecznością wykonywania zaleceń pokontrolnych.

Raport generalnie pozytywnie ocenia wpływ przepisów bhp na bezpieczeństwo zatrudnionych. Wprowadzenie szkoleń bhp wraz z innymi przepisami, od 1974 r. w Wielkiej Brytanii przyniosło spadek wypadków śmiertelnych z 651 w 1974 do 171 w 2011 r. W ciągu ostatnich 30 lat odsetek urazów spadł o 70%, natomiast w latach 1999-2009 odsetek wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmalał o 38%.