Aktualności | 2011-12-16
Zapowiedź międzynarodowego seminarium n. t. planowania rozwoju przestrzeni wiejskiej

Zapowiedź międzynarodowego seminarium n. t. planowania rozwoju przestrzeni wiejskiej

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komisja obszarów wiejskich, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Samorząd Województwa Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy wsparciu 
warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego w Olsztynie, Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Urzędu Statystycznego w Olsztynie

 
organizują i zapraszają do wzięcia udziału w
XXVIII Międzynarodowym Seminarium 
Geograficzno-Rolniczym i Obszarów Wiejskich pt.: „Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej” w
Ełku, w dniach 21-22 czerwca 2012 r. 

Głównym celem seminarium jest zapoznanie uczestników z osiągnięciami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, z uwzględnieniem najnowszych technik informatycznych. Ponadto seminarium ma na celu spotkanie się różnych środowisk naukowych i praktyków oraz stworzenie forum do dyskusji nad problematyką planowania przestrzeni wiejskiej, koniecznością ochrony obszarów wiejskich oraz możliwościami finansowania rozwoju przestrzeni. 

W ramach seminarium zaplanowano cztery sesje tematyczne obejmujące zagadnienia szczegółowe:

 
I. Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich: 
1. Krajobraz obszarów wiejskich. 
2. Informacja (geoinformacja) w planowaniu przestrzennym. 
3. Zarządzanie i gospodarowanie na obszarach wiejskich. 
4. Pozarolnicze formy zagospodarowania obszarów wiejskich. 

II. Finansowanie rozwoju i ochrona obszarów wiejskich: 
1. Ochrona i kształtowanie krajobrazów obszarów wiejskich. 
2. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich. 
3. Problemy i możliwości stymulowania rozwoju obszarów wiejskich. 

III. Problemy zmiany granic obszarów wiejskich: 
1. Statystyczne implikacje zmiany granic administracyjnych. 
2. Następstwa ekonomiczne zmiany granic administracyjnych. 
3. Miasto - wieś – rozwój razem, czy osobno? 
4. Następstwa społeczne zmiany granic. 

IV. Sesja studialna na Litwie: 
1. Prezentacja obszarów wiejskich na terenach przygranicznych (polsko-litewskich). 

Ramowy program seminarium oraz szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, opłat konferencyjnych i zakwaterowania uczestników oraz zgłaszania referatów i ich publikacji, dostępne są na stronie: www.28seminarium.uwm.edu.pl