Aktualności | 2011-12-15
Konferencja specjalistów medycyny tropikalnej

Konferencja specjalistów medycyny tropikalnej

Wykłady na konferencji dotyczyły m.in.: identyfikowania, badania oraz zwalczania chorób tropikalnych; stosowania dostępnych środków zaradczych i leczenia tych chorób; naukowych podstaw istnienia dyscypliny medycyna tropikalna; podsumowania dotychczasowych osiągnięć w sferze medycyny tropikalnej i higieny; omówienia zadań stojących przed kadrą zarządzającą w tej dziedzinie oraz dylematów, przed jakimi stają lekarze tej specjalności.

Towarzystwo przywiązuje ogromną wagę do kształcenia młodej kadry. W związku z tym przed konferencją odbyły się w dniach 2-4 grudnia kursy medyczne. Pierwszy z nich został poświęcony nowemu podejściu do tropikalnych chorób zakaźnych, a mianowicie inwestycji w odporność. Organizatorzy podkreślają, że mimo wielu prób podejmowanych na całym świecie, tylko niewielki odsetek opracowanych szczepionek można uznać za sukces. Należy więc podejmować działania służące zrozumieniu odpowiedzi immunologicznych organizmu na specyficzne patogeny, by móc określić typ ochrony, jaką dają szczepionki oraz ustalić jak należy stosować szczepionki, by zapewniały długotrwałą ochronę. Następnym kursem medycznym było spotkanie zorganizowane dla zarządzających działaniami podejmowanymi, by chronić przed chorobami tropikalnymi. Podstawą kursu było omówienie przypadków, które stanowią diagnostyczne wyzwania. Z nie do końca poznanymi chorobami lekarze przyjmujący podróżujących zmagają się na całym świecie. Eksperci dyskutowali nad rozpoznawaniem chorób powodowanych przez wirusy, problemami dermatologicznymi, biegunkami, chorobami bakteryjnymi oraz metodami ich leczenia. Trzeci i ostatni kurs dotyczył globalnego rozwoju opieki zdrowotnej, roli i koordynowania tego rozwoju przez światowe organizacje na szczeblu krajowym. Efekty przynosi współpraca medyków i organizacji ochrony zdrowia na całym świecie, natomiast indywidualna walka z chorobami zakaźnymi skazana jest na niepowodzenie.