Aktualności | 2011-12-14
XXXV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

XXXV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Główny Sąd Konkursowy w składzie: mgr inż. Jerzy Kozłowski (przewodniczący), mgr inż. Waldemar Władziński (sekretarz), mgr inż. Jan Bielański, mgr inż. Edward Oszmiański, mgr inż. Iwona Wiaderek, mgr inż. Jacek Wincenciak dokonał oceny 7 nadesłanych projektów scaleń gruntów, zatwierdzonych w latach 2010-2011 oraz 7 założeń do projektów scaleń gruntów.

Po szczegółowej analizie projektów scaleniowych oraz założeń do opracowywanych projektów scalenia Główny Sąd postanowił przyznać 3 nagrody i 2 wyróżnienia. W rozdaniu nagród uczestniczyła Doradca Ministra Rolnictwa Pani prof. Stanisława Okularczyk, a także Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich Pan Włodzimierz Kędziora.

W kategorii projektów scaleniowych pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 zł przyznano zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, w składzie: Roman Chyła (kierownik zespołu), Wioletta Jagiełło-Czech, Krzysztof Klisowski, Piotr Pogoda, za wzorową jakość wykonania projektu scalenia gruntów obiektu Hruszów, Marynin, Siedliszczki, gm. Rejowiec, o powierzchni 1 119 ha.

W ocenie założeń do projektów scaleń gruntów Główny Sąd Konkursowy przyznał: pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 6 000 zł geodecie Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie: Panu Dariuszowi Dziedzicowi - kierownikowi roboty - za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Bystrowice, Tyniowice, Więckowice, gm. Roźwienica, o powierzchni 1 074 ha.

Źródło: http://www.sgp.geodezja.org.pl/wydarzenia/centralne/id/99